นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

 • 0
 • 233
 • 307
 • 25,906

เผยแพร่ผลงาน

 • เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์ ปานทรัพย์

  บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

  แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

 • เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา จิตติชานนท์

  บทคัดย่อ    ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

  แบบฝึกทักษะเล่มที่-2-เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์

ปฏิทินกิจกรรม