กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 นางเพลินตา  น้ำใจดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายสมคิด  ศรพรหม
3 นายจันทยา  ศรีเพียงจันทร์
4 นางเกสร  สุนทรเนตร
5 นางอรุณี  พุ่มวงษ์
นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก
7 นางฐิติมา  กล้าหาญ
8 นางสาวจันทิมา  นามโชติ
9 นายวสุรัตน์  รอดโรคา
10 นางสาวศิริลักษณ์  สุนทรพงษ์
11 นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
12 นางสาวกษมา  ด่านชาญชัย
13 นายธีรภัทร  สุดโต
14 นางสาวภาวิณี  สุนทรเนตร
15 นายจาตุรงค์  เจริญนำ


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 32
  • 392
  • 28,235