กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 นางสุพรรณา  แก้วเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายปัญญา  จงชาญสิทโธ
3 นายชาญวุฒิ  ราศีนวล
4 นายชาญชัย  สีเสือ
5 นายเอกลักษณ์  บุญลือ
6 นางสาวสลิลา   ลงวุฒิ
7 นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
8 นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์ (พ.ร.)


นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 446
  • 1,406
  • 9,618