กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 นางสุพรรณา  แก้วเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายชาญวุฒิ  ราศีนวล
3 นายชาญชัย  สีเสือ
4 นายเอกลักษณ์  บุญลือ
5 นางสาวสลิลา   ลงวุฒิ
6 นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
7 นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์ (พ.ร.)


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget