กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 นายพิสิฐษ์  แก่นทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายนิรันดร์  พิมใจใส
3 นายสมยศ  รอดโฉมฉิน
4 นายประมาณ  อวนมิน
5 นายนฤพล  ศรีทอง


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget