กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 นายพิสิฐษ์  แก่นทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายสมยศ  รอดโฉมฉิน
3 นายประมาณ  อวนมิน
4 นายนฤพล  ศรีทอง
5 นางสาวพิจิตรา  วงษ์ศรีเผือก


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget