กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 นายสมยศ  รอดโฉมฉิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายนิรันดร์  พิมใจใส
3 นายมนูญ  ศรีคำไทย
4 นายประมาณ  อวนมิน
5 นายพิสิฐษ์  แก่นทอง
6 นายนฤพล  ศรีทอง
7 นายครรชิต  น้ำใจดี *


นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 1
  • 914
  • 1,425
  • 9,481