เจ้าหน้าที่สำนักงาน
1 นางสาววรรณนิษา  โสมะภีร์
2 นางสาวอโนชา  สิงห์ทอง
3 นางสาวพิมพ์นภัท  โรจนพันธุ์
4 นางวรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์
5 นางสาวจันทรจิรา  สอดสี
6 นางสาวปวีณวันทนีย์  ทรัพย์อยู่


นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 446
  • 1,406
  • 9,618