ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและ นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 5,6 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...
มอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”   ...
มอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะศิลปะ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”   ...
ขบวนการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก เห้งเจียถอดหัว และหุ่นเชิด

ขบวนการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก เห้งเจียถอดหัว และหุ่นเชิด

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก เห้งเจียถอดหัว และหุ่นเชิด   ...