พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเวลา 19:00 น....
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายพันท้ายนรสิงห์

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายพันท้ายนรสิงห์

โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6...
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Logbook

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Logbook

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติการ ( Logbook)ณ...
งานมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 61

งานมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 61

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 17:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดงานเลี้ยง “งานมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2561”...
พิธีมุทิตาจิตนุสรณ์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

พิธีมุทิตาจิตนุสรณ์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัด”พิธีมุทิตาจิตนุสรณ์ เนืองในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2561″ ณ...