ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”เรื่อง การสรรหา...
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า...
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   ...