ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 1/2560

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชันมัธยมศึกษาปีที 1,2,3 ณ ห้องประชุม “ดร.วินัย สารสุวรรณ ” (ภาคเช้า)...
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการคนใหม่

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการคนใหม่

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการคนใหม่ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู สมาคมครูเก่า ส.ม. บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ขอต้อนรับและแสดงความยินดีในการมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ณ...
กิจกรรมอำลาราชการครูย้าย

กิจกรรมอำลาราชการครูย้าย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมอำลาครูย้าย คุณครูพินัย โพธฺิ์ศรี ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกร่วมกันแสดงความรู้สึก อวยพร...
เปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา และบรรกาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 ตุลาคม...
พิธีวางดอกไม้จันทน์

พิธีวางดอกไม้จันทน์

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ของอำเภอบางปลาม้า วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ...