การอบรมพัฒนาบุคลากร ( ว21 )

การอบรมพัฒนาบุคลากร ( ว21 )

วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” รับการอบรมพัฒนาบุคลากร...
ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตนเรศวร

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตนเรศวร

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตนเรศวร โดยมีนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ...
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ยินดีต้อนรับผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย...
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” พิธีมอบเกียรติบัตร ให้คณะครูและนักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...