ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561เวลา 13:00 น.(ช่วงบ่าย) โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...
ประชุมพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน

ประชุมพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ...
แนะนำคุณครูคนใหม่

แนะนำคุณครูคนใหม่

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคลได้แนะนำตัวคุณครูคนใหม่ บริเวณหน้าเสาธง   ...
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ รองฯดุษฎี เนาวรัตน์

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ รองฯดุษฎี เนาวรัตน์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการดุษฎี เนาวรัตน์...
แสดงความยินดีกับ รองฯกรชศา เพชรปภาสิน ในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดีกับ รองฯกรชศา เพชรปภาสิน ในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรองผู้อำนวยการกรชศา เพชรปภาสิน...
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาห้องสมุดและรองรับไทยแลนด์ ๔.๐

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาห้องสมุดและรองรับไทยแลนด์ ๔.๐

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี รวมพลัง โดยคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิฯ สมาคมผู้ปกครอง- ครู ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่า...