การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

36563213_1700373656707521_8981657672642199552_n วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ...
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา...
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและครู นักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”   ...
อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นำโดยผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกและร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ...