งาน 90 ปี เก้าทศวรรษ

งาน 90 ปี เก้าทศวรรษ

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมสมทบทุนในก่อสร้างห้องสมุดในการพัฒนา “ ห้องสมุด” สุดเลิศล้น...
MAMMOGRAM

MAMMOGRAM

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เป็นสถานที่จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการ ณ...
มอบใบประกาศนียบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มอบใบประกาศนียบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 15:00 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู...
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...