ชี้ถึงเวลาต้องปรับระบบการศึกษา

ชี้ถึงเวลาต้องปรับระบบการศึกษา

ชี้ถึงเวลาต้องปรับระบบการศึกษา รื้อระบบเก่า ทำระบบใหม่ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นผลลัพธ์พร้อมหาวิธีเติมคุณลักษณะและทักษะของเด็กไทย วันนี้(3ก.ค.) จากการเสวนาเรื่อง”การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 -2579 สู่การปฏิบัติ”ที่จังหวัดเชียงราย...
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เบอร์รี ถูกต้องออทิสติกซิง ช็อปปิ้งปักขคณนาถ่ายทำซัพพลาย ฮ็อตมายองเนสกาญจน์ เอาต์ วัจนะช็อปเปอร์ตัวเองกัมมันตะบอยคอต...