กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายเอกลักษณ์ บุญลือ

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
[email protected]


นางสาวภภัสสร มูลบรรจง

ครู คศ.1
[email protected]

 

นายบุญยิ่ง  เหมือนแก้ว

ครู คศ.1
[email protected]


นางสาวสลิลา ลงวุฒิ

ครู คศ.1
[email protected]


นางสาวชมภู่ น้ำดอกไม้

ครูผู้ช่วย
[email protected]


นางสาวสุชาดา สุวรรณหงษ์

พนักงานราชการ
[email protected]

นายฐากร  ศรีคำน้อย

ครูอัตราจ้าง
[email protected]

ครูแนะแนว


นางสาวจันทร์นภา จวงถาวร

ครู คศ.1
[email protected]

Facebook Pagelike Widget