คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
[email protected]

นางธนัชญา วันทนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
[email protected]

 

นางเกสร สุนทรเนตร

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
[email protected]

 

 

นางวรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
[email protected]

นางเนาวรัตน์ จรัสศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารอำนวยการและบุคคล
[email protected]


นายสุรชัย แก้วหอมคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
[email protected]

นายชาญณรงค์ แสงพันตา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
[email protected]

Facebook Pagelike Widget