คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

 

นางธนัชญา วันทนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

Facebook Pagelike Widget