สัญลักษณ์โรงเรียน :: รูปเสมาภายในมีรูปคบ เพลิง และห่วง 4 ห่วง ที่ฐานมีคำขวัญว่า นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา รูปเสมา เป็นตราของกระทรวงศึกษาธิการ คบเพลิงเป็นเครื่องหมายของแสงสว่าง หมายถึงปัญญา และห่วง 4 ห่วง หมายถึง องค์ 4 ของกระทรวงศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

Facebook Pagelike Widget