โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ตั้งอยู่เลขที่ 304 หมู่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร. 035-528553

Email : [email protected]


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

Facebook Pagelike Widget