ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต๘หน่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...