ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล.๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล.๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต๘หน่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...