ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน พนักงานทำความสะอาด...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา...

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...